• 24h viettelstore mengirim sebuah pembaruan 1 tahun, 9 bulan lalu

    Viettel là trong những doanh nghiệp viễn thông có số lượng khách hàng lớn nhất trên thế giới. Với kinh nghiệm phổ cập hoá viễn thông tại nhiều quốc gia đang phát triển, chúng tôi hiểu rằng được kết nối là một nhu cầu rất cơ bản của con người. Chúng tôi cũng hiểu rằng, kết nối con người giờ đây không chỉ là thoại và tin nhắn, đó còn là phương…[Baca selengkapnya]

  • 24h viettelstore menjadi anggota terdaftar 1 tahun, 9 bulan lalu